Strategija za kvaliteto okolja in življenja v Ljubljani

 

 

Včeraj smo se udeležili javne razprave v Centru Evropa, ki je temeljila predvsem na tematiki vpliva prometa na okolje v mestu in energetski učinkovitosti. Kakšne naloge čakajo Ljubljano, državo in EU, da bomo zadostili okoljskim zavezam in ohranili čisto okolje, obenem pa živeli energetsko varčno?

Razprave sem se udeležila s kolegoma in kandidatoma za svetnike na listi SDS dr. Žigom Turkom in g. Mirkom Brnič Jagrom. Posamezniki so predstavili parcialne projekte s strani institucij (MOL, Ministrstva za okolje in prostor, društva Focus, Ministrstva za promet), ki so jih predstavljali. V primeru prometa ni bil podan noben predlog in nobena politika, ki bi se približal direktivam in trendom prometnih trajnostnih politik. Koncepta prometne ureditve Ljubljane, ki bi reševal problem imigracij, zaposlenih v Ljubljani, boljše mobilnosti. Koncepta za odpravo posledic onesnaženega zraka pa ni predstavil nihče. Predvsem smo zaključili, da je bilo pogrešana jasna, močna prioriteta v smeri park and ride, ki se konča daleč iz Ljubljane.Promet v Ljubljani ima še veliko nerešenih težav in predvsem je potrebno razmišljati v smeri, kako spraviti avtomobile iz mesta in omogočiti učinkovit javni promet, samo razširitev na več pasov ni rešitev.

 

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15