Stop hitremu postopku spremembe statuta MOL

Zadnja seja Mestnega sveta Ljubljana je bila vodena po v avtokratskem stilu župana Jankoviča. Tokrat se mu ni izšlo na strateški točki Spremembe statuta, s katerim želi izločiti Mestni svet iz odločanja in ga nadomestiti z samim seboj. Med razpravo so se njegovi odgovori le delno dotikali aktualnih tem, zanj je bilo najpomembneje obmetavanje opozicije s poleni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Kljub vsemu je zase dosegel velik uspeh. Pri obravnavi proračuna za leto 2011 je izločil iz obravnave večino amandmajev, ki so se vezali na spremembe in zahteve po prerazporeditvi sredstev. In sicer za: znižanja stroškov mestne uprave, znižanje investicije v Stožice in prerazporeditev sredstev za razvoj podjetništva, vlaganje v vrtce, dnevne varstvene centre za starejše? Tudi iz  Javnih podjetjij v lasti MOL bo še naprej črpal sredstva amortizacije v mestni proračun, javna podjetja pa se bodo za višino teh sredstev zadolževala. Tako bo še dolgo ostajalo nepregledno poslovanje MOL predvsem glede zadolženosti. Proračun je bil sprejet takšen kot je bil predlagan, predvsem pa neprimeren za čas krize.

Mesto Ljubljana ima od marčevske seje še eno ?pridobitev? – uzakonjeno mestno ?stražo?, ki bo zbirala zanimive podatke na terenu in seveda tudi kaznovala. Namesto ozaveščanja imamo v Ljubljani sistem kaznovanja. Tudi to je bilo nekoč že videno.

Na točki o hitrem postopku za spremembe statuta pa so tudi svetniki koalicije očitno prepoznali, da kot od ljudstva izvoljeni svetniki izgubljajo vse več pristojnosti, ki so normalne v demokratičnem svetu. Tokrat  je bil prvič za župana neugoden izid glasovanja  o strateški temi.

V naši svetniški skupini SDS pa smo sicer podprli nekaj dobrih predlogov iz dnevnega reda seje, ki pa so imeli v primerjavi s proračunom manjšo težo.

Župan si je uspel od zadnje seje ogledati Dunaj in se srečati s tamkajšnjim županom. Pri tem pa si ni vzel za zgleda vlaganj, ki jih Dunaj namenja za razvoj podjetništva. V zadnjih letih več kot 300 mio evrov. Na naše vprašanje o Tehnološkem parku v Ljubljani smo dobili odgovor, da le ta ni namenjen za ustvarjanje številnih delovnih mest.

Kaj nas čaka v prihodnje? Če  se bo dal župan kaj podučiti  iz področja kulture komuniciranja, bi nam vsekakor bilo lažje, seje pa koristnejše za Ljubljančane in Ljubljančanke.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15