Prostovoljni prispevek

Veseli bomo vašega prostovoljnega prispevka, ki nam bo pomagal graditi Ljubljano za vse ljudi!

Prispevek nakažete na:

TRR: 0510 0801 3089 269

SKLIC: 00 7650-005

Hvala za vašo podporo!

*Vaš prispevek ne sme presegati desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (14.389,60 ?)
Če vaš prispevek presega trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji za preteklo leto (4.316,88 ?), bodo vaši podatki (firma in sedež pravne osebe oz. ime, priimek in naslov fizične osebe oz. zasebnika in naziv njegove firme ter višina skupnega prispevka) navedeni v poročilu o finančnem poslovanju liste MO SDS Ljubljana.

WordPress theme: Kippis 1.15