Program

SKRB ZA LJUDI IN RAZVOJ GOSPODARSTVA
 • Ljubljana za vse ljudi. Ljubljana bo gospodarsko zdrava in uspešna, če bo vlagala v ljudi, v otroke. To se začne z vrtci, ki morajo biti dostopni čisto vsem. Mesto bo pomagalo pri tem, da bodo našim otrokom in mladini na voljo najboljši vrtci,  šole in fakultete. Mesto bo posebej skrbelo za mlade družine in razne oblike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter za skrb za ostarele na domu. Cilj: prostor v vrtcu za vsakega otroka, dosegljiva skrb na domu za vsakega starostnika, merjenje kakovosti ljubljanskih izobraževalnih ustanov s ciljem preboja med 10 najboljših v Evropi.
 • Center življenja. Oživitev kulturne, trgovske, poslovne ponudbe v centru mesta in sistematično povečevanje stanovanjskih površin. Center mesta ima vedno boljšo gostinsko ponudbo, ki ji morajo slediti ponudba kulturnih vsebin, kinematografi, trgovine, uradi in druga delovna mesta. Najprej bomo uredili središče in izrabili obstoječe stavbne kapacitete, šele potem omogočali gradnjo novih stanovanjskih in trgovskih središč na zelenih površinah na robu mesta. Cilj: nov kinematografski in trgovski kompleks v središču mesta.
 • Četrt življenja. Prijetna okolja za druženje, trge, koncentracijo lokalov in nakupe je treba omogočiti tudi izven centra, po četrteh, npr. v starih jedrih vasi, ki jih je Ljubljana vsrkala (Šiška, Vič, Bežigrad, Stožice, Dravlje ?) in ob (in ne samo v) večjih stanovanjskih soseskah.
 • Središče kreativnosti. Razvoj partnerstva med mestno občino, državo, podjetji, inštituti, univerzo? za okrepitev kulturnega, intelektualnega in podjetniškega vrenja. Vzpostavitev dostopnih tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev ter ustanovitev centra kreativnih industrij. Podpora centrom odličnosti na področju trajnostnega prometa in trajnostnih stavb. Cilj: 15.000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
 • Turistični center. Podpora turizmu in letalskemu prometu, tudi s pritegnitvijo novih nizkocenovnih prevoznikov. Ob odsotnosti državne iniciative bo skrb za to prevzelo mesto. Kongresni, sejemski in zdravstveni turizem. Izgradnja hitre železnice prek Brnika pod Krvavec in izraba primestnih železnic za vzpostavitev Ljubljane kot turističnega središča, ki je blizu naravnim znamenitostim.
INFRASTRUKTURA ZA ZDRAVO OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI
 • Celovita reforma mestnega prometa skladno s koncepti trajnostne mobilnosti. Ljubljana potrebuje: lahko mestno železnico oz. tramvaj – nemudoma je treba začeti s prilagajanjem mestnih vpadnic; primestno železnico, da mesto razbremeni osebnega prometa, ki se vanj dnevno pripelje; multimodalna stičišča med javnim in osebnim prometom, daleč ven iz mesta (Grosuplje, Medvode, Vodice, Mengeš, Vrhnika); urejen mirujoči promet, tako v središču kot v stanovanjskih naseljih s širitvijo legalnih parkirnih mest in gradnjo garaž in ne s šikaniranjem meščanov s kaznimi; dokončano mrežo kolesarskih poti; prijazen prometni režim okoli Kliničnega centra. Cilj: povečanje hitrosti vozil MPP za 20%, dovolj legalnih parkirnih mest za meščane, zmanjšanje hrupa, svetlobne onesnaženosti in onesnaženosti zraka.
 • Stanovanja in javni objekti. Sistematična obnova in racionalizacija obstoječih praznih stanovanjskih površin v centru in gradnja najemnih stanovanj, ki pritegne mlade talente v mesto in ki mladim omogoči osamosvojitev. Možnost odkupa po pošteni ceni – tako, da je cena zmanjšana za najemnino. Načrtna energetska sanacija stanovanjskih in javnih objektov s sodelovanjem domačega znanja, industrije in dela. Cilj: zmanjšanje potrebne proizvedene toplote v ljubljanskih toplarnah za 30% do leta 2020, ter znižanje stroškov občanov za ogrevanje in hlajenje prostorov
 • Čista voda in zrak, večja samooskrba z zdravo hrano. Delna elektrifikacija in plinifikacija LPP. Ohranjanje zelenih klinov  mesta, še posebej, ko vplivajo na vodonosnike. Ureditev odlagališča in ponovna uporabe odpadkov. Dvig samooskrbe z urbanim ekološkim kmetijstvom in posledično zmanjšanje vplivov nalezljivih bolezni. Cilj: izpolnitev evropskih standardov in dvig kakovosti življenja v bolj zdravem okolju.
 • Gibanje in rekreacija. Skrb za krajinske parke in naravno dediščino znotraj mesta (Rožnik, Šišenski hrib, Golovec) in tistih na robu mesta (Barje, Polhograjski dolomiti). Ohranjanje vizur iz mesta na Tivoli in grad. Obnova in gradnja plavalnih bazenov na Kodeljevem in Bloudkovi Iliriji. Športni otoki v naseljih za rekreacijo, druženje in ples. Cilj: športni objekti športnikom in rekreativcem.
 • Zdravje. Ozaveščanje o zdravem načinu življenja, zgodnje odkrivanje bolezni, negovalna bolnišnica, v partnerstvu z ministrstvom dokončanje urgentnega centra in mestne bolnišnice in rehabilitacijski center. Varovana stanovanja in razvoj javno-zasebnih partnerstev na področju  oskrbe starejših na domu. Cilj: podaljšanje zdrave življenjske dobe in večja kakovost življenja.
MODRO VODENJE V JAVNO KORIST

 

 • Drugačna kultura vodenja mesta. Prijazna in učinkovita mestna administracija, ki se zaveda, da je tam zaradi ljudi. Minimalna obdavčitev nepremičnin, redefinicija mestnih četrti. Kultura vodenja mesta, ki sešteva znanje in interese strokovne in laične javnosti. Civilne iniciative so partner, ne nasprotnik, participacija meščanov in civilne družbe pa bistvena za razvoj mesta  v dobro vseh ljudi. Četrtem je treba vdihniti povsem novo dimenzijo ? vlogo partnerja in soodločevalca, ne zgolj poslušnega proračunskega uporabnika.
 • Sanacija mestnih financ. Ljubljana ne bo zmogla ponovitve tolikšnega lomastenja po mestnih financah. Zdrave finance, brez prelivanja megalomanskih investicijskih ambicij mesta v višje položnice za vodo, komunalo, ogrevanje ali davke na nepremičnine. Pogoj za saniranje financ je najprej intenziven razvoj gospodarstva in podjetništva. Cilj: povečanje učinkovitosti mestne uprave, nadzor nad investicijami,  ponovna uporaba odpadkov, znižanje stroškov na zunanjih storitvah, bo dodaten vir za vračanje dolgov.
 • Nadzor nad politiko mesta. Mesto mora biti meščanom in podjetnikom zgled preglednega dela v skladu s predpisi in dovoljenji. Mestna oblast gospodari z denarjem in zemljo meščanov, zato je nujno zagotoviti učinkovit sistem ravnovesij in kontrol: nadzorstvena vloga opozicije, transparentnost delovanja, nadzor javnosti, osebna odgovornost.
 • Ljubljana kot metropolitanska regija mora vzpostaviti pošteno interesno sodelovanje z občinami širše primestne regije, iz katere se ljudje na delo, v šolo, po nakupih vozijo v Ljubljano, Ljubljančani pa na oddih in rekreacijo.
 • Vzpostavitev tesnega sodelovanja med srednjeevropskimi mesti Ljubljano, Dunajem, Benetkami, Prago, Bratislavo, Zagrebom in Budimpešto v smislu gospodarskega, sejemskega in turističnega povezovanja ter preko tega odpiranje v svet.
WordPress theme: Kippis 1.15