Premik naprej k enotnemu trgu tudi na področju preglednosti cen zdravil

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino potrdili osnutek zakonodajne resolucije Preglednost ukrepov, ki urejajo cene zdravil za uporabo v humani medicini. Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je kot poročevalka v senci za EPP pozdravila ta pomemben korak: “Predlog Direktive vzpostavlja mehanizem za lažji prehod novih zdravil na nacionalne trge. S skrajšanimi postopki za oblikovanje cen in povračil iz sistema zdravstvenega zavarovanja bo omogočena hitrejša dostopnost zdravil za paciente EU”.

Mazej Kukovičeva je v svojem govoru ob razpravi izpostavila, da predlog Direktive prinaša pomemben premik naprej in da je izboljšava obstoječe Direktive po 20 letih nujna. “Predlog pred nami prinaša pomemben premik k hitrejšemu dostopu zdravil za paciente. Prinaša premik k enotnemu trgu tudi na področju zdravil. Države članice imajo na voljo različne časovne intervale vstopa novih zdravil na trg zaradi številnih ovir. Vse to pa slabša varnost pacientov in daje nejasne razvojne signale tudi industriji. Jasni signali lahko vzpodbudijo centre odličnosti k poglobljenim raziskavam v smeri večjega obvladovanja bolezni. “

Evropska komisija je pripravila predlog Direktive, ki je bil v nekaterih ozirih nekoliko preveč ambiciozen, tako za parlament kot tudi za države članice. Po pogajanjih in dopolnjevanjih je predlog Direktive uravnotežen.  Po mnenju Mazej Kukovičeve je varnost pacientov primarna skrb. “Kot nekdanja ministrica za zdravje še posebej opominjam na zapletenost postopkov in dolge roke pri vstopu zdravil na trg. Roki so predlogi tako za paciente kot za industrijo.

Ob današnjem dnevu obeležujemo svetovni dan raka, zato se moramo še posebej zavedati pomembnosti hitre in pregledne dostopnosti zdravil. Zdravil, ki rešujejo življenja,” je v svojem govoru v ponedeljek zaključila Mazej Kukovičeva.

 

***

Opombe:

Zdravila, ki pridejo na trg posamezne države članice, so ali odobrena s strani Evropske agencije za zdravila ali pa jih odobrijo pristojni organi držav članic v skladu z evropskim postopkom. To zagotavlja varnost in zanesljivost zdravil, kljub morebitnim stranskim učinkom. Vsekakor pa je državam članicam na voljo, da imajo, v skladu z načelom subsidiarnosti, možnost odločiti o ceni zdravila ter o morebitnem kritju zdravila iz sistemov zdravstvenega varstva ali obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Odločitev o tem mora ustrezati pravilom iz leta 1989 po katerih mora biti odobren postopek transparenten za vse zainteresirane strani in mora zagotoviti dejansko izvedbo zavezujoče odločitve.  Izkušnje kažejo, da se države članice pogosto ne držijo določenih časovnih rokov, saj lahko država vodi postopek odločanja o ceni ter o kritju zdravila iz sistema zdravstvenega zavarovanja, tudi do dve leti.

Predstavniki Komisije so potrdili, da bodo preučili sprejete spremembe in pripravili nov predlog, ki bo končno prinesel napredek za paciente in industrijo.

 

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15