Pogovor o tem kam gre denar…

Včeraj sta prišla v pisarno g. Anton Gunde in g. Martin Jakše, oba priznana strokovnjaka na področju investicij. Ob zanimivi debat smo izpostavili kar nekaj problemov na tem podoročju. Najpomembnejši zaključek je vsekakor, da zaradi nepreglednega vodenja investicij in zgrešenih prioritet trpi kvaliteta življenja meščanov, tako mladih in najmlajših ? športni objekt ni dovolj in za starejše generacije ? ni domov za ostarele, patronažnih služb ali varovalne bolnišnice. Sedanja slaba praksa vodenja investicij v Ljubljani se mora spremeniti.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15