Pobuda za mlade Požen’ Evropo

V Evropskem parlamentu je večina aktualnih tem vezana na obvladovanje krize, reševanju brezposelnosti in priložnostih za rast v Evropi.

Imamo 23 milijonov brezposelnih, od tega je več kot 5 milijonov mladih. Ekonomska kriza ima že danes velike socialne posledice. Za ponovno rast in zaposlovanje je Evropski parlament glasoval o predlogu resolucije, po kateri se bo vsaka država, tudi Slovenija, osredotočila na zaposlovanje in nova delovna mesta.

Ne gre samo za več delovnih mest, ampak tudi za kakovostnejša delovna mesta. Skladno s tem je nujno prilagoditi tudi sisteme izobraževanja v tistih smereh, ki jih trg potrebuje. To pa so v prvi vrsti področja informacijske tehnologija, zdravstva, turizma, prehrane in učinkovite rabe ter alternativnih virov energije. Mlade je potrebno že tekom študija spodbujati k podjetništvu in samozaposlitvi.

Evropske smernice nakazujejo, da bi lahko bili mladi brez zaposlitve največ do 4 mesece, potem pa bi morali dobiti ponudbo za zaposlitev ali za dodatno izobraževanje in usposabljanje ali vključitev v prostovoljno delo. Pogoj za bolj živahno zaposlovanje je tudi prilagoditev zavodov za zaposlovanje v smislu učinkovitega iskanja zaposlitve za brezposelne.

Politika Evrope in članic bo usmerjena tudi k spodbujanju mladih k večji mobilnosti znotraj evropskega trga. Delo je treba iskati tam, kjer je. Evropska strategija, ki podpira mobilnost pri zaposlovanju temelji na enotnem trgu, zelenih delovnih mestih in širokopasovnih omrežjih, ki omogočajo odlično informacijsko podporo, tudi delo na daljavo. Za to pa je nujna implementacija e-uprave na evropskem nivoju in na nacionalnih nivojih. Slovenija je bila pred štirimi leti na tem področju vodilna država, danes je ni več na zemljevidu uspešnih.

Kot poslanka ELS, katere članica je tudi SDS, bi ob tej priložnosti rada povabila predvsem vas, dragi mladi, da se v sklopu mojega delovanja v Evropskem parlamentu pridružite pobudi moje ekipe. Ustanovili smo lokalno pobudo za mlade z imenom Požen’ Evropo. Namen te pobude je, da se mladi bolje spoznate z Evropsko unijo in delom parlamenta, ter da se vas aktivno vključuje v diskusije in projekte, ki bodo odpirali možnosti zaposlovanja in poklicnega razvoja. 

Za začetek pobude smo v SAŠA regiji pripravili okrogle mize na temo Mladi in priložnosti v Evropi in facebook stran, ki bo stičišče informacij. Pomembnejše aktualne teme bodo: svoboda izražanja, zaščita intelektualne lastnine, prostovoljstvo, kultura komuniciranja in povezovanja. Aktivni udeleženci pa bodo Evropski parlament tudi obiskali.

Vesela bom, če se nam pridružite!

https://www.facebook.com/pages/Po%C5%BEen-Evropo/384321198249453?ref=hl

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15