Pametnejša pravila za varnejšo in bolj zdravo hrano

Na današnji izmenjavi mnenj v Evropskem parlamentu je Evropski Komisar za zdravje gospod Tonio Borg med drugim predstavil novi sveženj ukrepov na področju zdravstvenih in varnostnih standardov za celotno agroživilsko verigo.

Kljub temu, da ima Evropa najvišje standarde za varnost hrane je trenutna zakonodaja EU na tem področju nepregledna in neučinkovita, saj jo ureja skoraj 70 zakonodajnih aktov. S poenostavitvijo zakonodaje naj bi se upravna obremenitev zmanjšala za vse izvajalce dejavnosti (kmetje, rejci, pridelovalci, predelovalci, distributerji), da bi le ti lažje izvajali svoje dejavnosti. En del nove zakonodaje ureja pogoje za rastlinski razmnoževalni material, vključno s semeni.

Komisar Borg je zavrnil vse govorice, da so tradicionalna in avtohtona semena v nevarnosti. Dejal je, da bodo le ta pridobila s poenostavitvami, z manj birokracije in z manj omejitvami. Tako naj bi nova zakonodaja pripomogla k temu, da bodo potrošniki imeli na razpolago bolj varno in kvalitetno hrano.

Izvoz semena iz EU znaša 60 % svetovne vrednosti izvoza semena. Cilj nove zakonodaje je boljša produktivnost, prilagodljivost, ohranjanje in varovanje biotske raznovrstnosti v Evropi, olajšanje trgovanja z razmnoževalnim materialom ter usmerjenost v trajnostno kmetijstvo.

Stare tradicionalne sorte ter heterogeni materiali so izvzeti iz testiranj in drugih zakonodajnih zahtev ter so zanje določena poenostavljena pravila za registracijo. Prav tako so iz predlagane uredbe izvzeti zasebni vrtnarji, ki bodo lahko še naprej kupovali kakršen koli rastlinski material ter v manjših količinah seme tudi prodajali. Poleg tega bo upravno breme manjše za mikropodjetja.

– pisarna Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

***

Za dodatne informacije:

Spletna stran Evropske komisije

Video prenos odbora ENVI v Evropskem parlamentu

Predlog Evropske komisije nove regulative (trenutno na voljo samo v angleščini)

WordPress theme: Kippis 1.15