Okolje, v katerem živimo, je čudovito in zdravo. Izkoristimo ga! Zofija Mazej Kukovič

Danes je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič, v Vili Bianci v Velenju, z gosti na ustvarjalnem druženju govorila o temi “Zdravo okolje za zdravje ljudi ? hrana za zdravje in delovna mesta”. Ob zaključku prve, raziskovalne faze projekta je poslanka predstavila smernice za njegovo nadaljevanje v prihodnosti. Govorki sta bili poleg Zofije Mazej Kukovič še dr. Nataša Kopušar in doc. dr. Natalija Špeh. Predstavila se je še ekipa, ki sodeluje pri poslankini pobudi Požen? Evropo.

?Zdravo okolje za zdravje ljudi? je projekt evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, ki temelji na spodbujanju pridelave tradicionalnih kultur in na pomembnosti uporabe zdraveprehrane v našem življenju. Projekt sta v drugi polovici leta 2012 izvedla Inštitut Jožef Stefan in Inštitut Erico v sodelovanju z Visoko šolo za varstvo okolja. Raziskovalna faza je temeljila na pregledu priložnosti za pridelavo česna, ajde, jagodičevja in stročnic. Namen projekta je ozavestiti ljudi o koristnosti teh kultur za zdravje. Zdravo okolje za zdravje ljudi je projekt v okviru poslankine pobude Požen Evropo.

Mazej Kukovičeva je v svojem govoru izpostavila: “Zemljo moramo ceniti in jo znati dojemati drugače. V Sloveniji  imamo 25.000 hektarov zemljišč, ki so letno v zaraščanju. Vsak kvadratni meter površine bi morali dojemati kot priložnost za zdravje in kot priložnost za nova delovna mesta. Ozreti se je potrebno okrog sebe in se vprašati, zakaj je temu tako. Nikjer v Evropi ni toliko neobdelane zemlje kot v Sloveniji. Zemlji je potrebno vrniti njeno pravo vrednost.”
Dr. Nataša Kopušar je predstavila cilje projekta ter smernice in ideje za podjetništvo na tem področju: “Cilj projekta je raziskati, kje v alpskem območju uspevajo te kulture. Kot je razvidno, se je v Sloveniji močno zmanjšala površina za pridelavo česna, rži, stročnic in fižola. Dolgoročni cilj projekta je povečati pridelavo zdrave prehrane v zdravem okolju. Upam, da nam bo uspelo prepričati ljudi, da zemlja ponuja veliko novih, podjetniških možnosti”.

Doc. dr. Natalija Špeh je izpostavila, kako pomembno je podjetništvo v okviru spodbud, ki bi jih današnja družba morala izvajati. “Študentje so željni praktičnih izkušenj, zato vse take spodbude in projekte izredno cenimo, še posebej pa projekt Zdravo okolje za zdravje ljudi, saj je pri njem sodelovala tudi naša študentka”.
Ivana Ramšak Kolar, dr. med.,  je izpostavila “na eni strani v svetu govorimo o preobilju hrane, na drugi strani pa imamo premalo hrane. Včasih so jedli to, kar je bilo v danem trenutku na voljo doma. Pravilna prehrana je pravzaprav postala neka znanost in umetnost. V Sloveniji okolje ni tako onesnaženo, večkrat pa se zgodi, da pri predelavi hrane to močno osiromašimo. Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno, da bi znali zemljo ponovno uporabljati.”

Mazej Kukovičeva je večer zaključila z besedami: “Okolje, v katerem živimo je čudovito in zdravo. Še posebej zato ga moramo izkoristiti v prihodnosti, sploh v okviru pridelovanja zdrave prehrane. Zdravo okolje je predpogoj za zdravje ljudi. Zdravje ljudi pa je pogojeno tudi z varno in kakovostno hrano. Ta izziv je v teh časih z visoko stopnjo brezposelnosti zelo pomemben za Slovenijo in predstavlja priložnosti za podjetništvo in nova delovna mesta.”

***
Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15