Odgovorno za povečano zaupanje pacientov

Evropski poslanci so danes glasovali o novi zakonodaji na področju medicinskih pripomočkov. Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je v imenu politične skupine EPP opozorila na trpljenje in posledice pri ljudeh, ki so zaradi neprofesionalno izvedenih kliničnih testov zavedeni.

Zakonodaja bo vplivala na vse Evropejke in Evropejce. Če ne danes, v prihodnosti. Zato jo je potrebno ustrezno pripraviti. V preteklosti je bilo veliko škandalov, ki so prinesli dovolj škode, a vendar tudi napredek s predlogom, o katerem so danes glasovali v Strasbourgu. Posebna pozornost je namenjena organom, ki bodo pristojni za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov.

Mazej Kukovičeva je pred glasovanjem poudarila: “Podpiram tiste kompromise v poročilu, ki so razumni in ki mu dodajajo novo kvaliteto. Poročilo omejuje centralizem in zahteva kakovost, povečuje varnost in zaupanje pacientov. Nujno je, da se kot politiki dovolj zavedamo pomena zdravja za vse tiste, ki ga imajo in za tiste, ki so ga žal izgubili. Zaupanje in varnost sta ključna za paciente.”

Mazej Kukovičeve si je skozi postopek sprejemanja zakonodaje prizadevala za vključitev preglednosti, standardizacije postopkov pri sprejemanju novih pripomočkov in za poenostavitev birokratskih postopkov, da bi lahko na trg medicinskih pripomočkov lažje vstopila srednja in mala specializirana podjetja. Po mnenju Mazej Kukovičeve je večja preglednost nujna pri medicinskih pripomočkih tudi zato, da bodo zdravstvene blagajne lahko obvladovale krizne razmere in da bodo imeli pacienti več informacij o možnostih.

Mazej Kukovičeva je v svojem govoru opozorila “Si lahko predstavljamo trpljenje in posledice za ljudi, ki so zaradi neprofesionalno izvedenih testov na področju HIV zavedeni? Si lahko predstavljamo bolečino nezaupanja za osebe z omejenimi zmožnostmi, ki jim medicinski pripomočki predstavljajo dostojanstvo in vključenost v družbo? Si predstavljamo trpljenje žensk, ki jim odstranijo dojke za posledicami raka in potrebujejo silikonski vsadek, v katerega dvomijo? In končno, si lahko predstavljamo mlada dekleta, ki bi se po zgledu velikih filmskih zvezdnic poenostavljeno odločale za posege na  osnovi morda neprofesionalnih genskih testov?”

“Politiki smo odgovorni, da preko zakonodaje povečamo zaupanje, da povečamo varnost pacientov. Kompromisni predlogi hkrati prinašajo skrajšanje birokratskih postopkov in povečanje varnosti za paciente,” je govor zaključila evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič.

Resolucija v Evropskem parlamentu še ni sprejeta, bodo pa rezultati današnjega glasovanja osnova za nadaljnja pogajanja z Evropsko komisijo in Svetom EU.

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

WordPress theme: Kippis 1.15