November v znamenju EPP resolucije in izključevanja s strani političnih nasprotnikov

?O evropskih vrednotah ne moremo samo govoriti, moramo jih živeti?

“Ni pomembno, če je Slovenija na dnu, samo da imamo levo vlado.” Tako bi lahko razumela reakcije političnih nasprotnikov v domovini, ki so vezane na nedavno sprejeto resolucijo naše evropske politične skupine EPP glede stanja v Sloveniji. Toda dejstva kažejo, da imamo najslabše kazalce uspešnosti, da Evropska komisija izraža dvome glede našega pravosodnega sistema, da Slovenija ni uspela izkoristiti 50% evropskih sredstev, da so javna naročila nepregledna in da se Predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS) izključuje in diskreditira odkar je pred 25. leti prišel iz zapora.

Samo v enem tednu sem sama doživela primere izključevanja na različnih nivojih. V ponedeljek zjutraj sem se na pisno povabilo župana Velenja udeležila seje poslancev in županov iz regij ob Dravi, Koroške in SAŠA regije. V uvodnem nagovoru je na moje presenečenje povedal, da sem na seji tudi jaz kot poslanka v Evropskem parlamentu, čeprav me ni povabil! Je to utečena kultura komuniciranja ali izključevanje? Zaradi mnogih udeležencev sestanka, ki jih spoštujem in zaradi zavedanja, da moramo iskati vse možne poti za izhod iz krize, sem ostala na sestanku tako dolgo, da sem predstavila evropske priložnosti za te regije.

Istega dne sem se udeležila tudi seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Seje MS MOL so še vedno zaprte za oči javnosti. Župan je ukazal izključitev svetnika SDS, ker je želel odkrito snemati. Sejo je nato župan prekinil, ker smo mi, skupaj z svetnikom vztrajali, da je za demokracijo javnost in preglednost sej nekaj normalnega. V Evropskem parlamentu, kamor prihajajo voditelji kot je Angela Merkel ali poslovneži kot je Bill Gates, so vsi nastopi javni in se jih snema. Poslanci pa si lahko pomagamo z vsemi oblikami približevanja informacij javnosti. Je ukaz o izključitvi svetnika stanje utečene kulture ali gre za prikrivanje dejstev pred javnostjo?

Naslednji dan sem delo nadaljevala v Bruslju. Osrednja pozornost je bila namenjena skupščini EPP, katere članica je tudi naša SDS. Predsedstvo EPP je podalo Resolucijo o stanju v Sloveniji. Med udeleženci iz 28 evropskih držav je dobila popolno podporo. Za vladajočo politiko v Sloveniji je značilno, da ljudem ne prikazuje realnega stanja in da v mnogih dejanjih izžareva evroskepticizem. Resolucija EPP je zgodovinskega pomena, ker prihaja v času, ko je Slovenija padla z vrha uspešnih držav na dno Evropske unije. Šibkost demokracije, ki jo kažejo raziskave, neučinkovito izvajanje reform in pomanjkanje evropskih vrednot so dejstva, ki terjajo širšo politično pozornost. Mnogo bolj prijetno bi mi bilo, če bi politična skupina lahko razpravljala o uspehih in dobrih zgledih v naši domovini.

V resoluciji sta izraženi skrb in pozornost zaradi ekonomske krize, kar se kaže tudi v socialni in okoljski krizi. Večina evropskih držav ima danes pozitivno gospodarsko rast in zmanjšuje primanjkljaj v proračunu. V Sloveniji se dogaja ravno obratno, še slabše napovedi za gospodarstvo in še večji primanjkljaj. Za več kot sedem procentov bodo stroški večji od prihodkov! Tudi evidentno nereformirano sodstvo, na katerega se je v svojem poročilu ozrla tudi Evropska komisija, je tema resolucije. Opozarjanje na vladavino prava in temeljne človekove pravice je bistvo vseh demokratičnih sistemov. Da pa je Janez Janša predmet izključevanj ni nova informacija, niti na evropskem nivoju. Je pa novo, da je EPP opozoril na pravičnost in hitrost pri sodnih postopkih. Opozicijski voditeljici, Juliji Timošenko, so sodili le še v Ukrajini, V Evropski uniji je Slovenija pri tem unikum. Je pa to zelo udobno za politične nasprotnike! Posebne pozornosti evropskih institucij in politike do vladavine prava bi se morali veseliti. V kolikor pa delimo ljudi na prave in neprave, potem seveda ni te želje. Kritiki Resolucije ne omenjajo zelo pomembne vsebine o javnih naročilih. Le zakaj je Slovenija izkoristila samo 50% evropskih sredstev? Morda se je pretežko prilagoditi standardom preglednosti in enakih pogojev za vse. Vlada bo 2 milijardi evrov pustila v Evropi, to pa je višina prihodkov, ki jih na primer Gorenje z 10.000 zaposlenimi pridela v dveh letih!

Vse to so dejstva, zaradi katerih sem tudi osebno prepričana, da je pozornost največje politične skupine v Evropskem parlamentu do Slovenije nujna in zgodovinska. Politični nasprotniki bi z vsemi sredstvi želeli obdržati preprogo nad resnim pomanjkanjem demokracije v naši domovini.

Konec tedna sem se udeležila konference predsedstva EPP v Amsterdamu, z naslovom  Evropske rešitve. Prisluhnili in razpravljali smo o dobrih rešitvah in praksah. Med drugim tudi o Nizozemski, ki zna izkoristiti vsako ped zemlje (mivke), živeti nekaj metrov pod morsko gladino in izvažati po vsem svetu. Razpravljali smo o politikah socialno tržnega gospodarstva, ki bi zmanjšale brezposelnost.

V naši politični skupini in v stranki SDS verjamemo v ljudi. Ljudje so del rešitve, ne pa del problema. Toda povrniti moramo zaupanje ljudi v politiko na način, da preidemo od besed k dejanjem. Tudi na konferenci Evropske rešitve, je bila med drugim pozornost namenjena tudi Sloveniji. Dobila sem priložnost, da sem predstavila projekt iz Slovenije “Hrana za zdravje in delovna mesta”. Ta projekt bi lahko ob širši podpori mnogim pomagal do samozaposlitve ali podjetništva. Projekt je dobil dobro podporo s strani poslank in poslancev. Razen redkih kritik in drugačnih pogledov, so se vsi strinjali, da je potrebna večja občutljivost do zdravja ljudi ter do naše zemlje. Oboje pa je inovativna osnova za zmanjšanje brezposelnosti. To je ponoven dokaz, da je politika EPP konsistentna v odnosu do naše domovine in do krizne situacije.

Politiki moramo oblikovati okolje, v katerem bodo mladi imeli upanje za svojo prihodnost in kjer bodo starejši čutili varnost. S kritiziranjem vsake rešitve in s skrivanjem slabosti našega stanja tega ne bomo dosegli. Tudi z novimi davki ne. Lažje pa bomo to dosegli z inovativnim in ustvarjalnim pristopim. Predvsem pa z evropskimi vrednotami. Toda tako, da o njih ne bomo le govorili, ampak jih bomo tudi živeli!

 

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15