Medgeneracijsko povezovanje

Včeraj sem povezovala dvoje srečanj, ki na nek način simbolizirata medgeneracijsko sožitje. Obkrožali so me mladi in seniorji, polni svežih, kreativnih idej in misli za prihodnost. Zdi se mi, da se prevečkrat izgubljamo v pogovorih o tem kar je bilo, premalo pa se ukvarjamo z rešitvami, kako bi moralo biti. Vsak od nas je pomemben. Vsak od nas bistveno prispeva k mestu kot celoti. Preplet idej za prihodnost me bogati in mi pomaga, da bomo skupaj lahko ustvarjali Ljubljano za vse ljudi.

Zofija Mazej Kukovič


WordPress theme: Kippis 1.15