Konkretna rešitev za državljane EU

1. julija 2012 začne veljati nova uredba EU o gostovanju v mobilnih omrežjih, s katero se bo znatno pocenila uporaba interneta prek mobilnega telefona za dostopanje do zemljevidov, videoposnetkov, fotografij, družabnih omrežij in elektronske pošte med potovanjem po drugih državah članicah EU.

Na podlagi nove uredbe bo namreč prvič določena zgornja meja cene za ?podatkovno gostovanje?, tj. prenos podatkov z interneta prek mobilnega telefona. Nove cenovne zamejitve za uporabnike mobilnih storitev, veljavne od 1. julija letos, so:

29 centov na minuto + DDV za odhodne klice,
8 centov na minuto + DDV za prejete klice,
9 centov + DDV za kratko sporočilo ter
70 centov na megabajt (MB) + DDV za prenos podatkov oziroma brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt).

Evropska Komisija ocenjuje, da bodo predpisi v zvezi s podatkovnim gostovanjem poslovnežem, ki potujejo po EU, omogočili prihranek več kot 1.000 evrov na leto. Družine, ki bodo letni dopust preživele v drugi državi EU, pa lahko računajo na prihranek najmanj 200 evrov. Ob upoštevanju klicev, sporočil SMS in prenosa podatkov bodo tako potrošniki v primerjavi s cenami iz leta 2007 skupno lahko prihranili do 75 % stroškov za različne storitve med mobilnim gostovanjem.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

WordPress theme: Kippis 1.15