Javna tribuna gospodarskega foruma SDS – Kako iz krize

V Gospodarskem forumu smo v zadnjih dveh letih organizirali odmevne konference in omizja na tematiko obvladovanja krize in opozarjali na ovire za razvoj podjetniškega in gospodarskega okolja.

Na današnjem dogodku odpiramo nekatere izzive iz področja zakonodaje, nujnih vzvodov za gospodarsko rast, financiranja, vlaganj, izobraževanja,start- up ov in nekaterih manj prepoznanih priložnosti za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, kot je na primer v zdravstvu.

Poročilo OECD ja iz februarja 2011 opozarja vlado na nekatere strukturne reforme, na konkurenčnost, sposobnost financiranja,na vlaganja v podjetja in na potrebo po novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Med drugim opozarja na nujnost izboljšanje sistema izobraževanja, ki bo omogočal konkurenčnost in zaposljivost mladih izobražencev in globalno konkurenčnost podjetij, v katerih se bodo zaposlovali. Do velikih težav v gospodarstvu prihaja tudi zaradi slabo uporabnih  znanj na vseh stopnjah,ki jih producira naš izobraževalni sistem.Na to smo tudi večkrat opozarjali v Gospodarskem forumu.

Tudi vzpostavljanje privlačnosti za domače in tuje investitorje je prepočasno ali pa ga skoraj ni. Vlada je odgovorna za vzpostavitev okolja, v katerem bodo vlaganja tako v obstoječa, kot v novo nastala, predvsem visokotehnološka podjetja. Kar pa hkrati pomeni izrazito zmanjšanje državnega lastništva v podjetjih. Tehnološki park Ljubljana, ki je največji inkubator v Sloveniji, inkubira povprečno 30 novih podjetij na leto. Podjetja v povprečju zaposlijo sedem ljudi. S takšno frekvenco bomo potrebovali 50 let, da zaposlimo mlade brezposelne z izobrazbo. Ali imamo ta čas? Ni slabo tisto, kar je v tem TP bilo narejenega, ampak tisto kar ni! Ostali načrtovani  tehnološki parki in inovacijska središča po Sloveniji, z izjemo posameznih kot je Celje, ostajajo le na papirju.

Mnogo podjetij bi se razvilo, če bi jim državne banke zaupale med 10000 do 100000 evrov kapitala, ki je hkrati opredeljen kot rizičen. Vendar so rajši vlagale 100 krat več v misleč nerizična podjetja in projekte, ki pa bodo žal kot vse kaže nazadnje prišli na davkoplačevalska ramena.

V pomladanski napovedi UMARJA so pozitivna pričakovanja iz jesenske napovedi znižana. Žal se investicije krčijo na minimum, gospodarska rast pa bo po napovedih padla iz 2,5 % na 2,2% v letu 2011. V 2012 pa so pričakovanja znižali iz 3,1 na 2,6% rasti družbenega bruto proizvoda.

Rast cen energentov in hrane bo povišala inflacijo na 3% , posledice vseh dejavnikov pa bo nadaljna rast brezposelnih, ki jih že danes štejemo 115000.

Gostje današnjega omizja odgovarjajo na te izzive ne samo iz teorije,ampak tudi iz lastne prakse. Dober gospodar zna gospodariti tudi v kriznih razmerah. Šele takrat je res dober!

Danes je 14.april in je hkrati tudi občinski praznik Ljubljane. Pred več kot 700 leti je bila na ta dan Ljubljana prvič omenjena v listinah kot mesto. Takrat je šel očitno trend razvoja v pozitivni smeri.

Zaželimo si ustvarjalnega vzdušja, zunaj je cvetoča pomlad, ki nam daje novo energijo.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15