Hrana za zdravje in delovna mesta

Velenje, 18. 12. 2012

Zdravo okolje za zdravje ljudi ? hrana za zdravje in delovna mesta. Ustvarjalno druženje z evropsko poslanko Zofijo Mazej Kukovič v Velenju.

V četrtek, 20. 12. 2012 ob 18:00, bo evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič v Vili Bianci, Stari trg 3, Velenje, z gosti na ustvarjalnem druženju govorila o temi “Zdravo okolje za zdravje ljudi ? hrana za zdravje in delovna mesta”.

Zdravo okolje je predpogoj za zdravje ljudi. Zdravje ljudi pa je pogojeno tudi z varno in kakovostno hrano. Ta izziv je v teh časih z visoko stopnjo brezposelnosti zelo pomemben za Slovenijo in predstavlja priložnosti za podjetništvo in nova delovna mesta.

?Zdravo okolje za zdravje ljudi? temelji na spodbujanju pridelave tradicionalnih kultur in na pomembnosti uporabe zdrave prehrane v našem življenju. Projekt sta v drugi polovici leta 2012 izvedla Inštitut Jožef Stefan in Inštitut Erico v sodelovanju z Visoko šolo za varstvo okolja. Raziskovalna faza je temeljila na pregledu možnosti za pridelavo česna, ajde, jagodičevja in stročnic. Namen projekta pa je ozavestiti ljudi o koristnosti teh kultur za zdravje. Spodbuditi je potrebno pridelovanje hrane in prispevati k trajnostnemu razvoju podeželja ter neizkoriščenim priložnostim urbanega okolja. V povprečju je v Sloveniji letno v zaraščanju 25000 ha površin. Potrebno se je zavedati, da je lahko vsak kvadratni meter rodovitne zemlje lahko priložnost za zdravje in za delovna mesta. Zdravo okolje za zdravje ljudi poteka v sklopu poslankine pobude Požen’ Evropo.

Namen ustvarjalnega druženja ?Zdravo okolje za zdravje ljudi ? hrana za zdravje in delovna mesta? je predstaviti ključne vidike vpliva pridelovanja hrane na zdravje in na zaposlovanje. Ob zaključku prve, raziskovalne faze projekta bo poslanka predstavila smernice za njegovo nadaljevanje v prihodnosti. Govorci na ustvarjalnem druženju bodo poleg Zofije Mazej Kukovič še avtorji raziskave Zdravo okolje za zdravje ljudi.

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15