Državljanski forum ?Evropski ukrepi za reševanje krize ? pogled od spodaj?

V petek, 23. 11. 2012, je na Gospodarski zbornici v Ljubljani potekal državljanski forum na temo predlogov, ki jih pripravljajo evropske inštitucije in vlade za izhod iz finančne in gospodarske krize.

Člani omizja so se najprej dotaknili ocene trenutnih razmer v EU in doma.  Vsi člani omizja so se strinjali, da je situacija, v kateri se je znašla Slovenija težavna in da se je iskanja rešitev potrebno lotiti hitro in učinkovito. Japec Jakopin, direktor podjetja Seaway je dejal, da mora vsak državljan pomisliti na svojo vlogo pri reševanju krize in se zavedati, da z izobrazbo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo postane bolj konkurenčen. Po besedah Marjana Batagelja, direktorja podjetja Postojnska jama, pa je potrebno, da slovenska podjetja ne silijo tja, kjer je kriza, ampak odkrivajo nove trge in nove priložnosti. Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič je pri tem poudarila, da se v krizi rojevajo najboljše ideje in da so tako na osebnem kot gospodarskem področju vzponi in padci. Svet bo še naprej potreboval hrano in vodo, pa tudi luksuz. To lahko Slovenija z vsemi svojimi naravnimi danostmi ponudi svetovnemu trgu in postane dežela zdravja in turizma.

Na vprašanje, kaj bo EU storila za izboljšanje stanja v gospodarstvu in njene vloge v globalnem svetu, sta evropski poslanki Zofija Mazej Kukovič in  Mojca Kleva izpostavili evropsko finančno perspektivo za obdobje 2014 ? 2020. Dobro je, da prihaja močan evropski proračun, ki bo večja sredstva namenil za investicije, inovacije, razvoj malih in srednjih podjetij ter visokotehnoloških podjetij. Zofija Mazej Kukovič je poudarila,  da si je potrebno prizadevati za umik ovir za podjetja in za poenostavitev notranjega trga. Evropski parlament je z regulacijo o gostovanju ter direktivo o evropskem patentu že veliko storil, vendar je po besedah in izkušnjah podjetnikov še veliko dela, predvsem pri poenostavitvi razpisov.

Dejstvo je, da živimo v času, ko je potrebno sprejemati kompromise v dobro skupne prihodnosti. Tudi pri prijavljanju na evropske razpise bo potrebno razmišljati širše in povezovalno. Že samo s povezovanjem na področju podjetništva in turizma znotraj regije v kateri se nahaja Slovenija smo lahko konkurenčni na razpisih EU.

Prav tako je potrebno odpraviti razdvajanje v slovenskem političnem prostoru, ki ga podpihujejo nekatere politične zvezde. Zaradi tega imamo vsi težave. Člani omizja so se strinjali, da je glede reševanja krize v družbi potreben širši in globlji konsenz. K temu pa lahko pripomore vsak državljan – s svojo pozitivno in konstruktivno držo.

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Sloveniji

WordPress theme: Kippis 1.15