Druženje s ČO Posavje in ČO Bežigrad

Pridružila sem se na prijetni prireditvi četrtnih odborov Posavje in Bežigrad. Ob prijetnih zvokih glasbe in domačem pecivu smo se pogovorili o aktualni problematiki četrti in mesta. Enotni smo si bili, da Ljubljana potrebuje spremembo.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15