CILJ JE OZAVEŠČANJE

 V funkcijah, ki jih opravljam v  ECDC Management Board- u  s sedežem v Stockholmu in v Management Boardu Asociacije nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta FMA s sedežem v Bruslju, delujem v smeri čim večjega ozaveščanja glede COVID-19.

V februarju 2020 sem imela zadnje sestanke v prostorih Evropskega Parlamenta, kjer sem bila fizično prisotna tako na odboru ENVI, kot na sestanku FMA-MB. Na obeh je bil fokus na prve pojave okužb v Evropi in izražena potreba po intenzivnejši komunikaciji. V Asociaciji nekdanjih poslancev EP- FMA smo že v marcu 2020 in v nadaljevanju objavljali   motivacijske video klipe in informacije namenjene našim članom ter državljankam in državljanom EU- naj ostanejo doma, kako naj pazijo nase in na vse druge. Tudi vsi sestanki znotraj ECDC so že od začetka epidemije organizirani na daljavo.

Na mojem tw in fb strani sprotno objavljam informacije o COVID -19,na osnovi ECDC smernic, ki so zanimive za širšo populacijo. Ravno tako so na   spletni strani www.formermembers in na ostalih socianih medijih kot je twiter in facebook objavljene znanstveno podprte informacije iz ECDC – Evropske agencije za nadzor in preprečevanje nalezljivih bolezni. Informacije so usmerjene v ukrepe na individulani ravni za preprečitev širjenja virusa, kakor tudi seznanitev z ukrepi, ki so od države do države nekoliko različni, odvisno od trenutne epidemiološke situacije.  Na vseh sejah FMA MB je vključeno poročanje in razprava o stanju v EU in UK glede aktualne epidemiološke slike.   Tudi FMA Bulletin , ki informacije najbolj približa vsem članom, tudi tistim, ki ne uporabljajo socialnih medijev, je  posvečeno obvladovanju virusa . V okviru FMA je bilo organizirano internacionalno omizje, ki ga je vodil Lord Richard Balfe na temo COVID 19.

V internacionalnih medijih, na organih upravljanja ECDC, na organih upravljanja v  FMA  med ostalimi aktivnostmi zagovarjam koristnost lastnega evropskega centra za nadzor in preprečevanje nalezljivih bolezni ECDC, za katerega mnoge državljanke in državljani  še vedno ne vedo, da sploh obstaja in da odigrava izjemno vlogo pri zaščiti državljank in državljanov Evrope.

V začetku aprila 2020 poteka prvi sestanek FMA  Management Boarda na daljavo,  ki ga  vodi Predsednik Združenja Dr.Hans Goert Pöttering, nekdanji Predsednik EP. Definiramo začasno preobrazbo našega delovanja iz fizične prisotnosti na sestankih-na delo na daljavo. Na osnovi ECDC analiz in smernic predstavim stanje okuženosti v Evropi. V tem trenutku še ni bilo jasno, kdaj bo virus dosegel višek okuženosti. Kljub vsemu smo odpovedali kar nekaj pomembnih aktivnosti , med drugim tudi   obisk FMA delegacije v Zagrebu, ker je Hrvaška predsedovala svetu EU, delegacija v Berlin in v Severno Makedonijo pa je že potekala na daljavo. Preobrazba našega delovanja je spremenila tudi Campus program, kjer kot nekdanji poslanci EP predavamo po univerzah o evropskih vrednotah in politikah. Od tod naprej so ta predavanja še samo na daljavo. ZOOM in Webex sta postala naša nova realnost.  Tudi EP kot srce demokracije, je moral prvič v zgodovini zapreti vrata zaradi preprečevanja širitve virusa in preusmeriti v delovanje na daljavo.

Pandemija COVID 19 je do vključno 28.1.2021. zahtevala 100 miljonov okuženih po vsem svetu in več kot dva miljona smrtnih žrtev. V EU/UK je 19 miljonov okužb in 449395 smrtnih žrtev. Drugi val je še hujši od prvega, vprašanje pa ostaja- kako dolgo še ? V večini držav članic je epidemiološka situacija zaskrbljujoča, posebej še v državah s povečanim trendom okužb. Le ta se spreminja iz tedna v teden, tako da morajo države k temu prilagoditi tudi ukrepe za preprečevanje virusa. V nekaj državah je trend umrljivosti še vedno v vzponu posebej med starejšo populacijo. Po nekaj državah je v vzponu tudi število hospitaliziranih in pa število pacientov na intenzivni negi. Nemčija je v marcu 2020 izrazila pripravljenost v znak solidarnosti  da lahko sprejme tudi paciente iz drugih držav, če bodo le te imele premajhne kapacitete. Danes je po neuradnih informacijah tudi v Nemčiji število hospitaliziranih COVID pacientov že proti zgornji meji zmogljivosti.

Danes k obvladovanju širjenja virusa pripomore povečano število testiranj, boljša pripravljenost zdravstvenih sistemov in hkrati sledenje kontaktov okužb. Večja neznanka so mutacije virusa, ki se pojavljajo že od decembra 2020 in nekatere od le teh se hitreje širijo in predstavljajo novo potencialno nevarnost. Po izjavah proizvajalcev cepiv, bi le ta naj bila zadostna tudi za obvladovanje mutacij virusa.

Ob koncu januarja 2021 smo vsi v pričakovanju zadostnih količin cepiv po vseh državah članicah. Cepiva, ki so pridobila dovoljenje za EU trg so: Pfizer BioNtech, Moderna in Astra Zeneca. Težava je v ozkih proizvodnih zmogljivostih in seveda velikem povpraševanju. Evropska Komisija je s pogodbami dogovorila dve  miljardi cepiv, vprašanje pa je kdaj bodo dospela, saj so prve zamude in nejasnosti pri dobavah že v začetku leta 2021. Cilj je, da bi do poletja  2021 lahko državljanke in državljani EU in UK,ki to želijo, bili cepljeni z dvema dozama cepiva, ta rok pa bo po vsej verjetnosti z ozirom na zamude v dobavah prekoračen.  Vsaka država si postavlja svojo strategijo cepljenja, v večini pa je prioriteta na starejših in na šibkejših, ter na zdravstvenih delavcih.Pričakovani procent precepljenosti se razlikuje med državami članicami. V Franciji je odstotek ljudi, ki verjame v cepivo nekoliko nižje kar lahko pomeni tudi manjše število cepljenih. V Slovenije se na primer pričakuje 70% precepljenost med starejšimi od 18. let. Vendar cepljenje ne pomeni opustitev nošenja mask, upoštevanja fizične distance in doslednega umivanja rok . 

Epidemija nas združuje v želji po solidarnosti med narodi Evrope, kajti virus ne pozna meja. Kakšna bo prihodnost naših druženj in potovanj je težko napovedati. Danes se ponovno se srečujemo z zapiranjem mej in prepovedjo potovanj. Čedalje pogosteje se omenja tretji val epidemije kar še povečuje negotovost.  Še najbolj gotovo je v tem letu to, da bodo v večini bodoči sestanki organizirani na hibriden način, v kombinaciji fizične prisotnosti in udeležbe na daljavo. 

Tudi to epidemijo bomo s sodelovanjem in spoštovanjem drug do drugega premagali. Življenje  v prihodnje pa bo verjetno potovalo po novih tirnicah.

 

WordPress theme: Kippis 1.15