Čestitke ob dnevu državnosti!

 

Imamo svojo državo, ali jo bomo znali tudi obdržati?

Kaj bomo jutri delali?

Bomo sposobni sprejemati razumne odločitve, ki bodo povezovale in ne delile ljudi?

Bomo znali premagati zamere iz preteklosti?

Bomo v naši domovini sposobni pravične sedanjosti?

 

Želim vam, da bi lahko bili ponosni na pravičnost.

Želim vam, da bi lahko bili ponosni na našo povezanost.

Želim vam, da domoljubje postane vrednota.

Želim, da demokracija ne bi bila zakrita z obtožbami.

 

Bodimo ponosni na to, da živimo v Evropi. Ponosni na to, da imamo svojo državo in na naš slovenski jezik, jezik naših prednikov.

 

Čestitke ob Dnevu državnosti!

 

 

 

 

 

 

 

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15