70.000 ljudi na leto v Ljubljani zboli za rakom

Ta teden smo posvetili okolju in skrbi za ljudi. Danes je bila moja gostja dr. Marija Vegelj Pirc, ki že leta skrbi za dobro ljudi kot predsednica Društva za pomoč rakavim bolnikom. Vsak 4. Evropejec namreč zboli za rakom, kar v Ljubljani konkretno pomeni 70.000 ljudi, zato je ta tema izrednega pomena. Vidim, da stvari na področju preventive, kjer je odgovorna tudi mestna oblast, žal niso urejene oz. je še veliko prostora za izboljšave. V mestnem glasilu je npr. odlično mesto za obveščanje in ozaveščanje, potrebno je vzpostaviti boljše pogoje za razvoj prostovoljnih mrež in še bi lahko naštevali. Preventiva pomeni tudi to, da je rak bolezen, o kateri se lahko govori, saj so vedno prizadeti tako bolniki, kot njihovi družinski člani in je pomembno širše razumevanje, tudi iz psihološkega vidika.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15